Organisation

 

Taxfullmäktige (TF)
är klubbens högsta beslutande organ. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemstal. TF som sammanträder vart annat år fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en Huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och - under tiden mellan TF:s möten - även dess beslutande organ. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende.

Alla officiella skriftliga kontakter går via sekreteraren. Har du frågor eller synpunkter som angår någon speciell kommitté, tag gärna direkt kontakt med respektive ordf.
Svenska Taxklubben är en specialklubb ansluten till Svenska Kennelklubben. Det finns totalt 
20 lokalavdelningar. Dessa omfattar i regel ett eller flera län.
Huvudstyrelse 2015 - 2017
Position Namn Telefon E-post
Ordförande Agneta Ståhle 
Gripsholmsvägen 6 
125 71 Älvsjö
08-647 04 02
070-77 57 122
E-post
Vice Ordförande Anders Öberg
Gåvetorp
342 92 Alvesta
0472-400 36
076-831 50 34
E-post
Kassör  Yvonne Hansèn
Kila Apaltorp Furesta
611 90 Ålberga
070-558 46 00 E-post
Sekreterare Kickie Andersson
Åsaväg 4 Åsen
694 60 Åsbro
070-294 64 83 E-post
Ledamot Johan Axelsson
Skomakaregatan 9
582 40 Linköping
070-950 00 42 E-post
Ledamot Martina Lagerbäck
Trädgårdsgatan 13 C
642 61 Malmköping
0707-403 132 E-post
Ledamot Ockie Skaaret
Hällkistgatan 18
753 34 Uppsala 
018-26 15 63
076- 899 55 11
E-post
Ledamot: Carina Olsson
Barkerud
660 40 Segmon
0555 - 300 83
070 - 671 28 35
E-post
Ledamot Björn Lindblom
Tallgatan 22
330 17 Rydaholm
0472 - 251 52
070 - 313 47 88
E-post
Ledamot Rolf Eriksson
Skrukeby Lundby 1
585 61 Linghem
013-720 39
E-post
Ledamot Alf Andersson
Sevekullavägen 6
439 92 Onsala
0300-281 02
070- 62045 51
E-post

E-post


Svenska Taxklubbens huvudstyrelse för åren 2015-2017

Överst till vänster sitter nyvalde Rolf Eriksson från Östergötlands Taxklubb. Bredvid honom sitter vice ordföranden Anders Öberg. Raden under från vänster består av Kickie Andersson som åter valdes in som ledamot. Bredvid i grönt sitter nyvalde Ockie Skaaret från Upplands Taxklubb och därefter Yvonne Hansén, kassör. Den nedersta raden från vänster är Björn Lindblom, Johan Axelsson, Agneta Ståhle (ordförande), Carina Olsson och Alf Andersson. Martina Lagerbäck saknas på bilden . Martina är ny ledamot från Södermanlands Taxklubb.
Foto: Barbro Zetterberg

Adresser utom styrelsen Namn Telefon E-post
Avelskommitté
-ledamot

Maria Johansson
Golvsta 141 Odenslandet 74791 Alunda

0174-107 93
070-635 21 05
E-post
Avelskommitté
-ledamot

Elisabeth Svanberg
Oppreva 1
585 61 Linghem

013 - 741 44
0706 - 67 41 44
E-post
övr.avelskommitté - vakant t.v
vakant t.v
Tävlingssekreterare UTSTÄLLNING Martina Lagerbäck
Trädgårdsgatan 13 C
642 61 Malmköping
0707-403 132 E-post
Tävlingssekreterare VILTSPÅR
Lars Krantz
Binäs 415
462 96 Frändefors 
0521 - 25 60 83 E-post
Tävlingssekreterare DREVPROV
Peder Andreasson
Öv Kammarbergsväg.36
511 57 Kinna
0320 - 132 69
070 - 511 22 64
E-post
Tävlingssekreterare GRYTPROV Anne-Lie Helander
Stenbäcken 2
781 99 Idkerberget
0243-25 00 29
070-210 28 95
E-post

Revisorer

Kommer inom kort   E-post
Revisorer Kommer inom kort   E-post

Kommittéer:  för 2015-2017 
Klicka på länk nedan för att komma till resp. kommittè och kontakt personer.
OBS. Kommittéerna för 2015-2017 kommer att uppdateras så fort uppgifter inkommer om dessa
Arbetsutskott Avelskommittén Datakommittén
Utställningskommittén Jaktprovskommittén Ekonomiska kommittén
Medlemskommittèn Redaktionskommittèn Ungdomskommittén
Materielförvaltning Valberedning  
Ansvarig utgivare:
Agneta Ståhle 
Webmaster:
Birgitta Sterner

Copyright: Svenska Taxklubben