Medlemskap

Välkommen som medlem i Svenska Taxklubben!
Som medlem får du:

·  Tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år.

·   Rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben.

·   Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska och norska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.

·   Hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.

·   Klubbträffar, kurser och föredrag i lokalavdelningarna.

·   Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet.


Medlemskapet är rullande, dvs från och med att inbetalningen kommit in är du medlem ett år framöver. 

OBS! Formuläret bredvid kan endast användas för att anmäla nytt medlemskap. 

Om du vill göra ändringar i befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKKs medlemsavdelningen på telefon 08-795 30 50, fax nr 08-795 30 98 eller
e-post 
medlem@skk.se

Bli medlem på följande sätt.

Du kan ringa, faxa eller skriva till: 
Svenska Kennelklubben, Medlemsregistret, 
163 85 Spånga. 
Fax 08-795 3040. OBS! Ange Svenska Taxklubben.

 

Eller fyll i vårt formulär här nedanför så kommer inbetalningskort på posten. 
SVTK tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. första månaden när du betalar

 

Vill du ansöka på annat sätt eller ändra ett befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50 
(mån-fre kl 10-12 och 13-15) eller skicka e-post till 
medlem@skk.se 

 

Här nedan kan du fylla i och skicka din medlemsansökan. 
Anmälan går direkt in till SKK som har hand om vårt medlemsregister - och du kommer av dem att erhålla medlemskort och inbetalningskort inom 2-3 veckor. 
Medlemsavgiften i Svenska Taxklubben är 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem.

SKK har hand om vårt medlemsregister. 
Sedan årsskiftet har Svenska Kennelklubben hand om Svenska Taxklubbens medlemsregister. Väldigt många medlemmar har missat när inbetalningskortet kommit med posten. De ser att avsändaren är SKK, vet med sig att man betalat årsavgiften till SKK och sedan kastat inbetalningskortet.
Så var uppmärksam på Svenska Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i  kuvertet. Vi vill behålla dig som medlem! Alla har också fått nya medlemsnummer i samband med att medlemshanteringen övertogs av SKK.

 

 

Information till uppfödare och nya taxägare.

Du kan erbjuda dina valpköpare gratis medlemskap första året.


Erbjudandet gäller endast nya medlemmar

Kontakta Svenska kennelklubbens medlemsavdelning för information om hur Ni kan ordna med ett provmedlemskap.

 

E-post medlem@skk.se

Tele:08-795 30 50

Fax08-795 30 98

Anmälningsblankett för fritt medlemskap till nya taxägare efter 1 januari 2007 som är bosatt i Sverige och som ej tidigare varit medlem i Sv Taxklubben. 

Som medlem får du bland annat tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år

 

Information.
Vid medlemsansökan behandlar SKK vissa personuppgifter. Detta för att de bl.a ska kunna hjälpa dig med rådgivning och på bästa sätt ge dig god medlemsservice. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål - detta kan avsägas. Personnummer används för adressuppdatering, som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR. 

Information om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktig uppgift etc kan göras hos SKKs medlemavdelning, 
163 85 Spånga, telefon 08-795 30 50, 
fax nr 08-795 30 98, e-post 
medlem@skk.se


strävhåriga dvärgtaxen Framnäsgårdens Fs Shiraz som hämtat sin favorittidning TAXEN!! 
Foto: Eva Hörnfeldt Ahlin

 


Copyright:
Svenska Taxklubben