Avel och Hälsa


Välj länk nedan för att komma till respektive sida

AVEL HÄLSA
Sv. Taxklubbens Avelsrekommendationer för avel finner du också under länken RAS.

 

LOKALA AVELSRÅD
Via rullningslisten nedan tas ni till de lokala avelsråden

 

CENTRALA AVELSRÅD OCH
   VALPHÄNVISARE
Lathund- hur man kan använda SKK Avelsdata
Avelsdata visar hur du till exempel kan   göra stamtavlor för tänkta parningar – provparningar.
- se inavelökningen i den tänkta kullen.
- se samlade resultat för den enskilda hunden.
- se samlade resultat för kullar och avkommor.
Regler och Bestämmelser SKK
Avelspolicy för Svenska Kennelklubben 
SKK:s nya Grundregler ( fr.1/1 2009)  
Registreringsbestämmelser 201
Regler och bestämmelser som gäller för att registrera hund/valpkull i Svenska Kennelklubben. 
Nya avtal för uppfödare

Juridiska frågor och svar från SKK  
Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, dolda fel köp och avtal mm.

 

Glöm inte bort att ögonlysa din tax !!

"kravet på ögonlysning för tax är borttaget fr.o.m. 2009-07-01, men
Svenska Taxklubbens rekommendationer är att ögonlysa vid 3, 6 och 9 år."

Illustration Karin Grandics
Copyright: Svenska Taxklubben